68e editie Agrarische Schouw opnieuw uitgesteld

Na meerdere malen bestuursoverleg en steeds maar weer vooruitschuiven van een definitieve beslissing, heeft het bestuur helaas de knoop nu moeten doorhakken; de Agrarische Schouw 2021 gaat niet door!

Deze afweging is gemaakt op basis van de huidige restricties in combinatie met de onzekerheden die er nog steeds zijn over het organiseren van een evenement, ook na 1 september. Om daarna nog alles op de rit te zetten is onuitvoerbaar.

Dit besluit betreuren wij zeer en het is ronduit frustrerend dat het zo loopt, temeer daar vorig jaar de Agrarische Schouw ook geen doorgang kon vinden als gevolg van de Coronamaatregelen. Des te moeilijker is dan ook het besluit en zijn wij ervan overtuigd dat onze trouwe standhouders ondanks het begrip hiervoor, ook zwaar teleurgesteld zullen zijn.

Uiteraard spreken wij nogmaals de hoop uit U volgend jaar wederom in goede gezondheid en hetzelfde enthousiasme, als standhouder of als bezoeker op de sfeervolle Agrarische Schouw te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Agrarische Schouw,

Het Bestuur

Comments are closed.

Agrarische schouw Joure